Aldatmayı Tespit Eden Yeni Makine Öğrenimi Modeli Geliştiriliyor

Yeni makine öğrenimi modeli, aldatmayı tespit etmek için yüz ifadeleri ve nabız hızlarını kullanıyor. Tokyo Bilim Üniversitesi’nden araştırmacılar yakın zamanda Yapay Yaşam ve Robotik dergisinde makine öğreniminin aldatmayı tespit etmeye nasıl yardımcı olabileceğini araştırdıkları bir çalışma yayınladılar.

Aldatmacayı tespit etmek, suç mağdurlarını veya zanlıları sorgulamak ve akıl sağlığı sorunları olan hastalarla görüşmek gibi çeşitli durumlarda önemli olabilir. Ancak bunun ikili ilişkilere yansıdığını düşünün! Bazen, doğru soruları sormakta bile zorlanabilirken, ileride cep telefonunda bir uygulama ile aldatmayı tespit edebileceğiz! Geniş ve çeşitli bir veri seti elde etmenin zorluğu nedeniyle, yalnızca birkaç katılımcıyla daha küçük bir çalışma olarak bu analiz sınırlı, ancak yine de gelecekteki çalışmalar için temel oluşturabilecek bazı yararlı bilgiler sağlıyor.

Referans:
Detecting deception using machine learning with facial expressions and pulse rate
Kento Tsuchiya, Ryo Hatano & Hiroyuki Nishiyama
Artificial Life and Robotics
volume 28, pages509–519 (2023)